SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

Dag 21 

Esmah Lahlah (Gemeente Tilburg)

Esmah Lahlah is wethouder in de gemeente Tilburg en wij vinden dat er veel opvallende initiatieven op het gebied van bestaanszekerheid en schulden uit Tilburg komen. 

Landelijk kreeg Esmah veel aandacht toen ze een maand lang vrijwillig in de bijstand ging en openhartig haar ervaringen deelde. Dat zouden wat ons betreft beleidsmakers vaker moeten doen. Dus wij zijn erg blij met Esmah in deze editie van EEN GOED BEGIN. 

1.

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2022? (Nu zijn er circa 359.000 officiële werklozen). Het betreft hier het aantal werklozen volgens de nieuwe telling die het CBS van 2022 gaat hanteren. 

300.000 werklozen. De krapte op de arbeidsmarkt laat werkgevers meer beseffen dat ze ieder talent nodig hebben en goed kunnen gebruiken. 

2.

Welke (nieuwe) beroepen gaan doorbreken in 2022? 

Beroepen die van betekenis zijn in de persoonlijke levensfeer en levensgeluk van inwoners. Dit zullen voornamelijk gecreëerde beroepen zijn, met minder prestatiedruk dan op de reguliere arbeidsmarkt. Maar die wel meerwaarde creëren voor mensen en die door mensen in de arbeidsreserve verricht kunnen worden. Denk aan werkzaamheden die de leefbaarheid van de wijk ten goede komt, boodschappendiensten, klusbedrijven etc. Kortom, werkzaamheden met maatschappelijke meerwaarde uit laten voeren door mensen die de stap naar de arbeidsmarkt (nog) niet kunnen zetten. Omdat iedereen recht heeft op zinvol en betaald werk dat aansluit bij zijn/haar mogelijkheden, belastbaarheid en wensen. 

Verder zullen er denk ik nieuwe beroepen ontstaan op het snijvlak van technologie en duurzaamheid. Deze ontwikkelingen in combinatie met de reguliere producten en bedrijfsvoering bij bedrijven zullen nieuwe beroepen laten ontstaan. Zo hadden we een paar jaar terug de energie-adviseur als nieuw beroep op de korrel en verwachten we bijvoorbeeld in de verticale tuinbouw in de steden ontwikkelingen voor de toekomst. Verschillende rapporten laten bijvoorbeeld banen zien als: 

  • Recycling analist
  • Home welness technicus
  • Dataverpleegkundige
  • Personal learning programmeur
  • Beveiliger data persoonsgegevens 

Naast deze ‘doorbraak’ van nieuwe beroepen, zullen de tekorten op vakmanschap onverminderd groot blijven en blijven meer vakmensen nodig. 

3.

Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2022 door de Coronacrisis verder veranderen? 

Ik denk dat we meer en meer zullen zien dat bedrijven op vaardigheden en op talenten zullen selecteren dan op diploma's en harde eisen. 

4.

Welk (studie)advies zou je jongeren op dit moment geven? (Of m.a.w. welke studies zijn van belang voor de arbeidsmarkt van de toekomst medio 2030) 

Vind het vooral belangrijk dat iedere student moet ontdekken waar hij/zij in geïnteresseerd is en passie voor heeft. Doen waar je hart ligt en waar je goed in bent.

Het is daarnaast geen geheim dat opleidingen die technologie/duurzaamheid/ict combineren\herbergen op dit moment de meeste arbeidsmarktkans bieden. Maar nogmaals, het is vooral belangrijk om je persoonlijk te ontwikkelen en meer zelfredzaam te zijn en vooral er voor te zorgen dat je altijd open staat voor nieuwe ontwikkelingen zodat je makkelijk en goed kunt switchen. Dat zijn vaardigheden die je vooral buiten school opdoet en ontwikkelt. 

5.

Wie is de arbeidsmarkt persoon van 2021? Welke persoon of organisatie heeft in 2021 met zijn of haar ideeën een belangrijke bijdrage geleverd aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt 

Ton Wilthagen, door zijn blijvende aandacht en inbreng voor de noodzaak tot veranderingen op systematisch niveau van de arbeidsmarkt en de Participatiewet in het bijzonder. Bijvoorbeeld in zijn publicatie De arbeidsmarkttransitie. Naar meer waarde en meer werk, biedt veel interessante aanknopingspunten om met elkaar de discussie te voeren (denk aan Challenge nieuw werk) en stappen te zetten naar een echte inclusieve arbeidsmarkt. 

6.

Terugkijkend op het ministerschap van Wouter Koolmees. Hoe heeft hij het gedaan? 

Er zijn stappen gezet. En er is wat ruimte om te veranderen, maar de essentiële punten die aandacht vragen liggen helaas nog steeds op tafel. 

7.

Wie zou ook een goede opvolger zijn van Wouter Koolmees? 

Inmiddels is Wouter Koolmees opgevolgd door Karien van Gennip. Samen met Carola Schouten zou ik goed luisteren naar de professionals in de praktijk en de verbinding zoeken met deze professionals en belangrijke stakeholders. Willen we het arbeidsmarktvraagstuk echt aanpakken en naar een inclusieve arbeidsmarkt bewegen, hebben we elkaar hard nodig en zullen we het samen moeten doen. 

8.

Als ik Karien van Gennip was, zou ik......... 

Echt snel gaan nadenken en inzetten op een alternatief voor Participatiewet. De arbeidsmarkt en economie schreeuwt de komende jaren om de inzet van alle talenten. Waarom hebben we dan geen wet/systeem die investeert in alle mensen en het meest rendeert voor iedereen? 

9.

Mijn wens voor 2022......... 

Een samenleving waar iedereen er toe doet en bestaanszekerheid heeft met een moderne en goed functionerende arbeidsmarkt die voldoende aandacht geeft aan iedereen die dat nodig hebben heeft. Zodat iedereen recht heeft op zinvol en betaald werk dat aansluit bij zijn/haar mogelijkheden, belastbaarheid en wensen. 


<- Dag 20: Annet de Lange 

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN 2022 ->

Dag 21: Maarten Camps ->