SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes


Dag 6

Jurriën Koops (ABU)

Nu de arbeidsmarkt weer als zeer krap wordt ervaren gaat het goed met de uitzendbranche. Neemt niet weg dat de uitzendbranche in het begin van Corona zware klappen kreeg. Alle reden om ook dit jaar weer ons licht op te steken bij Jurriën Koops van de ABU. 

Ook dit keer heeft hij weer een goed verhaal.


1.

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2022? (Nu zijn er circa 359.000 officiële werklozen). Het betreft hier het aantal werklozen volgens de nieuwe telling die het CBS van 2022 gaat hanteren.

Met de nieuwe definitie is het wat lastiger schatten en datzelfde brengt Omicron met zich mee. Maar ik ga voor 295.000 werklozen per eind 2022. 

2.

Welke (nieuwe) beroepen gaan doorbreken in 2022?

In 2022 zullen we te maken gaan krijgen met corona-hosts en CTB-controleurs. Niet een blijvend beroep maar wel een in 2022 veel gevraagde baan. 

3.

Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2022 door de Coronacrisis verder veranderen?

Er is nogal verschil tussen de impact op de arbeidsmarkt en op solliciteren. Voor solliciteren geldt: zorg dat je opvalt, breng je vaardigheden goed in beeld, zorg dat je digitaal goed aangesloten bent, investeer in (digitale) netwerken. Eigenlijk niks nieuws onder de zon. En belangrijkste: zoek contact met een uitzendbureau. Een uitzendbaan brengt je een stap dichter bij je droombaan. 

De arbeidsmarkt wordt ondanks Corona in 2022 nog krapper. Maar voor mensen zonder werk geldt niet automatisch hoe krapper, hoe groter de kans op werk. Dat kan voor werklozen dus heel ontmoedigend werken. Werkgevers zullen anders moeten kijken naar werk en verder moeten kijken dan het schaap met vijf poten, want er is nog veel ongekend talent dat langs de kant staat. We zullen deze grote groep mensen overigens veel beter in beeld moeten brengen en voor werkgevers veel makkelijker toegankelijk. Ze zitten nu vaak ‘opgesloten’ in de bestanden van UWV en gemeenten.   

4.

Welk (studie)advies zou je jongeren op dit moment geven? (Of m.a.w. welke studies zijn van belang voor de arbeidsmarkt van de toekomst medio 2030)

Ik heb thuis vier jongeren tussen de 15 en 22 jaar en die leren we vooral hun eigen passie/talent te ontdekken en dat leidend te maken voor hun keuze. Twee kinderen doen een opleiding in medische en economische richting en één van de andere gaat opleiding tot timmerman volgen. We moeten kinderen duidelijk maken dat het oké is om met je handen te werken en toffe dingen te bouwen, zoals ze in de bouw zeggen. Daar liggen heel veel kansen. 

5.

Wie is de arbeidsmarkt persoon van 2021? Welke persoon of organisatie heeft in 2021 met zijn of haar ideeën een belangrijke bijdrage geleverd aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt

Dan geef ik deze titel alsnog aan Wouter Koolmees. Omdat het één van de beste ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is geweest. Reuzejammer dat hij uit de politiek vertrekt. En vanwege zijn bijdrage aan de steunpakketten die goed hebben uitgepakt voor economie en arbeidsmarkt in 2021. 

6.

Terugkijkend op het ministerschap van Wouter Koolmees. Hoe heeft hij het gedaan?

Zie mijn eerdere antwoord. 

7.

Wie zou ook een goede opvolger zijn van Wouter Koolmees?

Daar laat ik me niet over uit. Het moet een minister zijn die actief het werkveld opzoekt om de arbeidsmarktambities in het regeerakkoord samen met maatschappelijke partners uit te werken. De ABU is daar graag partij bij. Ik denk dan aan de ambitie om meer werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Of de ambitie om te komen tot een beter werkende arbeidsmarktinfrastructuur. Ambities die in verhouding tot de andere ambities van het regeerakkoord rond klimaat, wonen of stikstof maar matig zijn uitgewerkt. 

8.

Als ik Karien van Gennip was, zou ik.........

......Dan zou ik in mijn eerste honderd dagen samen met stakeholders willen komen tot een deltaplan aanpak krapte arbeidsmarkt. Want alle andere ambities uit het regeerakkoord vallen of staan niet bij een gebrek aan geld maar bij een gebrek aan mensen. Dus de hervorming van de arbeidsmarkt moet met stip op één. 

9.

Mijn wens voor 2022.........

Dat we eindelijk Corona achter ons kunnen laten of in ieder geval volledig onder controle hebben, zodat we terug kunnen naar het oude normaal. <- Dag 5: Aart van der Gaag

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN 2022 ->

Dag 7: Anneke van der Giezen ->