SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes


Dag 4.

Anne Megens  (AWVN)

Anne Megens is senior adviseur beleid & strategie bij werkgevers vereniging AWVN en laat regelmatig haar visie over de arbeidsmarkt schijnen. 

Dat doet ze op een deskundige en prettige manier. Onlangs nog bij 1Vandaag. Alle reden voor ons om haar wederom uit te nodigen voor onze serie EEN GOED BEGIN.


1.

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2022? (Nu zijn er circa 359.000 officiële werklozen). Het betreft hier het aantal werklozen volgens de nieuwe telling die het CBS van 2022 gaat hanteren. 

300.000 

2.

Welke (nieuwe) beroepen gaan doorbreken in 2022? 

Recruiters. Geen nieuw beroep natuurlijk, maar wel een beroep dat in belang toeneemt nu de arbeidsmarkt krapper wordt. Onlangs deed AWVN onderzoek naar de personeelstekorten en daaruit bleek dat 9 op 10 de werkgevers last heeft van de krapte en de meerderheid verwacht dat dit volgend jaar verergert. Werkgevers zullen steeds meer uit de kast trekken om mensen te vinden, en regelmatig zullen ze daarvoor een beroep doen op recruiters. Mijn hoop is dat werkgevers daarbij eens in andere vijvers gaan vissen, dus niet enkel vragen om mensen met de gewilde opleiding of geijkte werkervaring, maar ook anderen een kans geven. 2022 zal nog wat vroeg zijn voor de doorbraak van de skillsrecruiter, maar ik denk wel dat recruiters die op basis van skills kunnen matchen, een groot voordeel hebben ten opzichte van anderen. 

3.

Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2022 door de Coronacrisis verder veranderen? 

De glazen bol is dit jaar wel heel troebel... Want blijft corona in 2022 ons (werkende) leven domineren of komt er langzaam ruimte voor andere thema’s? Het enige dat zeker is, is dat de vooruitzichten onzeker zijn en de impact op de arbeidsmarkt lastig te voorspellen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de huidige lockdown niet de laatste is en dat werk in allerlei sectoren steeds hortend en stotend op gang komt en weer stil komt te liggen. Als corona wel iets meer onder controle komt en de steunmaatregelen verdwijnen, dan is het ook nog afwachten. De onderliggende coronaschade kan alsnog een reeks van faillissementen veroorzaken, met als gevolg dat de werkloosheid in de zwaarst getroffen sectoren oploopt. Maar het kan ook dat de vraag zo snel aantrekt dat bedrijven het gaan redden en er juist veel werk ontstaat. Er zit, vrees ik, niets anders op dan voorbereid zijn op alle scenario’s. 

4.

Welk (studie)advies zou je jongeren op dit moment geven? (Of m.a.w. welke studies zijn van belang voor de arbeidsmarkt van de toekomst medio 2030) 

Verdiep je in studies die je bagage geven voor het werk in de klimaattransitie. Dat kunnen opleidingen in de bouw, energie of techniek zijn, maar ook in de gedragswetenschap, communicatie of IT. Onderzoek van SEO laat zien dat er alleen al tot 2025 meer dan 125 duizend banen bijkomen vanwege de maatregelen die worden genomen om de economie te verduurzamen. Eén van de grootste bottlenecks voor een snellere en effectievere klimaattransitie is het gebrek aan gekwalificeerd personeel. Hoe mooi is het als je niet alleen uitstekende loopbaanperspectieven hebt, maar ook nog eens aan zo’n grote maatschappelijke opgave kan bijdragen? 

5.

Wie is de arbeidsmarkt persoon van 2021? Welke persoon of organisatie heeft in 2021 met zijn of haar ideeën een belangrijke bijdrage geleverd aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt. 

Een unusual suspect: Liesbeth Staats. Eerder dit jaar maakte ze de documentaire ‘Waarom werken vrouwen niet?’ en een paar weken geleden kwam ze met het vervolg in boekvorm: ‘Waarom vrouwen minder werken dan mannen – en dat ook jouw probleem is’. Staats laat zien dat aan de deeltijdcultuur grote nadelen kleven, niet alleen voor de arbeidsmarkt, maar ook voor de zelfstandigheid en emancipatie van vrouwen. De deeltijdcultuur en bijbehorende traditionele rolpatronen tussen mannen en vrouwen in Nederland, is iets dat mij al lange tijd stoort. Tot dit jaar kon ik weinig mensen warm krijgen om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Mede doordat een bekende Nederlander als Staats de discussie heeft opengebroken, gaat het nu zelfs aan talkshow- en keukentafels over de deeltijdcultuur. 

6.

Terugkijkend op het ministerschap van Wouter Koolmees. Hoe heeft hij het gedaan?                                            

Goed! Wouter Koolmees startte zijn ministerschap in een periode waarin het arbeidsmarktdebat behoorlijk vast zat. Mede dankzij zijn ‘list’ om de commissie Borstlap het debat te laten ‘depolitiseren’ is deze patstelling doorbroken en kon de SER dit jaar met een middellange termijn advies komen. Een belangrijke stap om de onterechte verschillen tussen werkenden te verminderen. Natuurlijk, de hervormingen zelf moeten nog komen en ook na doorvoering van deze reeks hervormingen, zijn we nog niet klaar. Maar de transitie naar een arbeidsmarkt die werkenden een gelijkwaardig fundament geeft, staat nu ten minste in de grondverf. 

Waar ik mijn hoed helemaal voor afneem, is de NOW die hij en zijn ambtenaren hebben opgetuigd. Het is ongekend hoe snel de regeling er is gekomen, hoe eenvoudig deze in opzet is en hoeveel werkgelegenheid ermee in stand is gehouden. Ik wil zeker niet zeggen dat het steunpakket perfect is - flexwerkers en zzp’ers komen er in mijn ogen te bekaaid vanaf - maar gezien de schaal en urgentie van de NOW, vind ik die regeling ontzettend knap. Ga er maar aan staan in een land waar doorgaans uitzondering op uitzondering wordt gestapeld en waar de uitvoering van overheidsregelingen inmiddels berucht is. 

7.

Wie zou ook een goede opvolger zijn van Wouter Koolmees? 

Iemand die over vier onmisbare eigenschappen beschikt: dossierkennis, uithoudingsvermogen, durf en inlevingsvermogen. 

8.

Als ik Karien van Gennip was, zou ik......... 

................Het Borstlap- en SER-advies zo snel mogelijk omzetten in wetsvoorstellen én meteen aangeven dat dit nog onvoldoende is om de arbeidsmarkt klaar te stomen voor de toekomst. Ik zou als de donder werk gaan maken van de leercultuur in Nederland. We hebben mooie vangnetten voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid, maar niet voor kennis- en vaardighedenverlies. Waarom doen we zo weinig om te voorkomen dat mensen hun inzetbaarheid verliezen, blijven hangen in een perspectiefloze baan of te lang doorgaan in zwaar werk? Een risico dat veel mensen lopen, maar dat we desondanks weinig serieus nemen. De nieuwe minister zou er goed aan doen in kaart te brengen wat het ontstaan van een leercultuur weerhoudt en zou kunnen bevorderen. 

9.

Mijn wens voor 2022.........

 ..................Dat het einde van de coronapandemie in zicht is, of op zijn minst de status van een endemie krijgt, zodat we elkaar weer ‘echt’ kunnen ontmoeten, ook op het werk.  


<- Dag 3 Geert-Jan Waasdorp

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN 2022 ->

Dag 5: Aart van der Gaag ->