SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

Spelling-checklist voor je cv en sollicitatiebrief

Niets is dodelijker dan een spellingfout in je cv of sollicitatiebrief. Of is het nu spellingsfout? Tijdens het schrijven van je sollicitatie loop je vaak tegen dit soort vragen aan. Het lijkt dan ook, hoe meer je er over nadenkt, hoe lastiger het wordt. Daarom hebben we een aantal terugkerende spellingsproblemen voor je op een rij gezet. Een soort checklist. Oh ja, en spellingfout en spellingsfout mag overigens allebei.

Check en dubbel check!

Een foutje in je cv (Het is dus cv en geen CV, c.v. of C.V.) of sollicitatie-brief is zo gemaakt, maar menig recruiter legt je brief dan direct opzij. Dus we hebben onderstaande checklist voor je:

1.    Eerst door de spelling controle van je tekstverwerker (voor de typo’s)

2.    Dan nalopen op juist d/dt gebruik (die laat de tekstverwerker meestal zitten)

3.    Vervolgens de bezittelijk voornaamwoorden na lopen (uw en mijn}

4.    Afkortingen elimineren

5.    Woorden niet ten onrechte los van elkaar

6.    Streepjes goed

7.    Als en dan goed gebruikt

8.    Mits en tenzij, logisch. Geen dubbele ontkenningen.

9.    Laat je brief of cv nog een keer door iemand anders lezen


Nederlands of Nederlandse

Een veel gemaakte fout in het begin van je cv is, dat mensen hun nationaliteit willen aangeven en dan schrijven: ‘Nationaliteit: Nederlands’. Niet voor de dames onder ons, maar voor iedereen, het is: ‘Nationaliteit: Nederlandse’.

D of DT  (in de tegenwoordige tijd)

Altijd lastig  is het nu word of wordt? Eigenlijk is het toch eenvoudig. De laatste letter van een werkwoord in de tegenwoordige tijd hangt af van de hoofdpersoon van de zin. Een handig ezelsbruggetje is het woord in de zin te vervangen door loop, want bij lopen hoor je het vanzelf.

·         Ik loop naar huis.

·         Loop jij naar huis? 

·         Jij loopt naar huis. 

·         Hij loopt naar huis. 

·         Loop naar huis! (gebiedende wijs)

Dus als we het nu met vinden doen.

·         Ik vind het leuk

·         Vind jij het leuk?

·         Jij vindt het leuk

·         Hij vindt het leuk

·         Vind het leuk!

In de verledentijd wordt er nooit een ‘t’ toegevoegd. Dus het is gewoon ik liep, hij liep, ik reed en hij reed.

D of T (bij voltooid deelwoorden)

Een voltooid deelwoord krijgt ook vaak een d of t op het einde. Dit is gemakkelijk te herleiden door naar de verleden tijd te kijken. Het is ‘geraamde’, dus de voltooid deelwoord is ‘geraamd’ en het is ‘maakte’ en daarom dus ‘gemaakt’. 

Regel: het voltooid deelwoord van een zwak werkwoord krijgt achter de stam een d of een t. Als de stam eindigt op een k of f of s of ch of p (kofschip), dan een t, in alle andere gevallen een d.

Dus het is gecoacht, geluncht, gedoucht, gebruncht. Tegenwoordig wordt naast kofschip ook heel vaak ‘ex-fokschaap’ gebruikt. Want de t geldt ook voor de letter x: Het is ook gefaxt.

U of uw

Eigenlijk is deze ook niet zo moeilijk, maar heel vaak lees je toch ‘u advertentie’ terwijl het toch echt ‘uw advertentie is’ . ‘Uw’ is net als ‘mijn’ en ‘haar’ een bezittelijk voornaamwoord, het geeft aan wie de eigenaar is van het woord dat er nakomt.

‘U’,’ ik’ of ‘wij’ zijn weer persoonlijke voornaamwoorden. Een woord waar een persoon mee bedoeld wordt.

Dan nog of u of uw met een hoofdletter moet worden geschreven? Tegenwoordig schrijft men u en uw midden in een zin gewoon met een kleine letter. 

Het is jl. en geen j.l.

‘Uw vacature van 5 december j.l.’ is fout want ‘jongstleden’ wordt afgekort als ‘jl.’ De algemene regel is dat een afgekort woord 1 punt heeft. Dus bijvoorbeeld wordt bijv. of bv. Er zijn ook uitzonderingen de bekendste ‘a.s.’ en ‘z.o.z.’. Overigens is het beter om afkortingen zoveel mogelijk te vermijden.

Aan elkaar of los

Soms is het een dilemma of woorden nu wel of juist niet aan elkaar geschreven moeten worden, maar eigenlijk is het heel eenvoudig. De regel is: samengestelde woorden worden aan elkaar geschreven.
Dus het is:

·         takenpakket, 

·         sollicitatiegesprek, 

·         sollicitatiebrieven, 

·         loopbaanadviestraject, 

·         teamverband, 

·         stressbestendig, 

·         samenwerken en 

·         leidinggeven. 

Nog even in te gaan op de laatste: leiding geven is meer iets voor loodgieters

Ge-e-maild

Voor de mailers. Het voltooide deelwoord van e-mailen is ge-e-maild.

Bij werkwoorden waarvan de stam begint met een e, i (niet ij) of u (niet: ui), krijgt de e, i of u in het voltooide deelwoord een trema. Het is dus beëindigd, geëerbiedigd en geüpgraded, maar het is wel weer geuit.

Bij ge-e-maild, komt er geen trema aan te pas omdat het een zogenaamd samengesteld woord is. Vind je al die streepjes niet mooi 'gemaild' mag ook.

Groter dan – Even groot als

‘Dan’ en ‘als’ worden ook nog wel eens fout gebruikt.

‘Dan’ wordt gebruikt als er sprake is van een ongelijkheid, Dus groter dan, kleiner dan, eerder dan……..
‘Als’ gebruiken we bij een gelijkheid. Even groot als, Net zo hoog als, De zelfde dag als ….

Mits – Tenzij

Echt lastig is het gebruik van ‘mits’ en’ tenzij’ en het betekent ook nog eens het tegenovergestelde. 

‘Mits’ wordt gebruikt als aan de voorwaarde is voldaan. Bijvoorbeeld: De cursus gaat door mits het cursusgeld is betaald.
‘Tenzij’ heeft de betekenis van: behalve als. Dus: De cursus gaat door tenzij het cursusgeld niet is ontvangen.

Soms worden in een zin dubbele ontkenningen gebruikt, dan wordt het wel erg lastig, dus probeer dat te vermijden!