SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

Wat moet er wel in je cv staan?

In ieder geval

  • Een goede professionele foto Een foto hoort tegenwoordig in een cv, maar dan wel een goede.
  • Een motto Denk er aan, cv's worden niet gelezen maar gescand. Een motto geeft direct richting aan je cv.
  • Personalia en contactgegevens NAW plus geboortedatum (altijd vermelden!), telefoonnummer, emailadres, kink naar je LInkedIn-profiel en Twitter-account. 
  • Persoonlijk profiel Een persoonlijk profiel is niet te lang en geeft goed weer welke vaardigheden en kwaliteiten jou geschikt maken om de baan waarnaar je solliciteert te kunnen verrichten. Maak een selectie van je vaardigheden die bij de baan passen.
  • Opleidingen De regel is dat je de meest recente opleiding bovenaan vermeldt.
  • Werkervaring. Meest recente werkervaring bovenaan. We raden mensen met een lange werkervaring aan en geen recente opleidingen, om eerst de werkervaring en dan pas ode pleiding te vermelden. Bij starters juist andersom.
  • Talen en computervaardigheden Geef duidelijk het niveau van de taal of computerprogramma's aan. Engels Cambridge level, Excel beheersen van macro's.
  • Maatschappelijke activiteiten en vrijwilligerswerk bijv.voorzitter ledenraad alleen indien van belang voor functie
  • Hobbies geven recruiter inzicht in de persoon, geef alleen de hobbies weer die je actief beoefent.
  • Referenties alleen als er uitdrukkelijk naar gevraagd wordt.

Aandachtspunten


Een aantal algemene regels moet nog echt benadrukt worden.

·         Schrijf het cv in de actieve vorm bijvoorbeeld ik gaf leiding aan 15 medewerkers. Ik beoordeelde de medewerkers één keer per jaar.

·         De taken die je vermeldt bij de werkervaring moeten in overeenstemming zijn met de functienaam. bijv. bij directiesecretaresse moet je niet vermelden dat je de telefooncentrale bediende bij afwezigheid van de telefoniste.

·         Schrijf je cv zodanig dat de STAR methode gebruikt kan worden in het eventuele sollicitatiegesprek.

               

·         Geen afkortingen of jargon in je cv gebruiken.