SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes

Dag 7

Anneke van der Giezen

(Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Tussen alle arbeidsmarktdeskundigen mag ook iemand van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet ontbreken. 

Al een aantal jaren vallen ons de tweets van Anneke van der Giezen op. Als programma-coördinator bij het Ministerie en als Secretaris van het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) is zij goed ingevoerd in de problematiek van het domein Werk en Inkomen. Anneke is iemand met veel kennis en een duidelijke mening en daar houden wij van.

 

1.  Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2022? (Nu zijn er circa 359.000 officiële werklozen). Het betreft hier het aantal werklozen volgens de nieuwe telling die het CBS van 2022 gaat hanteren.

Hier ga ik mijn vingers niet aan branden! De arbeidsmarkt is onvoorspelbaar door de pandemie, en dan vooral door de maatregelen die getroffen zijn om enerzijds ondernemers te steunen met de NOW regeling en door de opeenvolgende lock downs. De grote vraag gaat worden hoe snel de steunmaatregelen worden afgebouwd en wat dat betekent voor de financiële situatie van ondernemers en/of er nieuwe covid19 golven en lock downs op ons afkomen. Het is een lastige afweging en grotendeels ook een politieke keuze wat het wordt in de komende maanden… 

Verder geef ik graag een kritische noot omtrent ‘het aantal werklozen’: het getal zelf is namelijk een illusie. Dit is duidelijk te zien aan het feit dat we door een andere meetmethode ‘ineens’ veel meer werklozen hebben dan voorheen. Het onbenut arbeidspotentieel is nog groter dan het nieuwe aantal getelde werklozen waardoor de ‘echte’ krapte minder groot is dan deze lijkt. De ervaren krapte wordt ook veroorzaakt omdat werkgevers op zoek blijven naar een schaap met 5 poten en risicomijdend zijn qua aannemen van nieuw personeel. En op individueel niveau is dit ook zeer begrijpelijk: werkgevers hebben behoefte aan voorspelbaarheid van het eigen productieproces en aan zo laag mogelijke kosten. Maar op langere termijn werkt dit averechts voor zowel werkgevers als voor werkzoekenden. 

2. Welke (nieuwe) beroepen gaan doorbreken in 2022? 

Eerlijk gezegd hoop ik dat oude beroepen gaan doorbreken en ook flink opgewaardeerd worden: dat veel meer mensen kiezen voor werk in de zorg, in het onderwijs of in de techniek. Dit kan slagen als de betreffende werkgevers (o.a. de overheid) kunnen investeren in betere arbeidsomstandigheden, hogere salarissen en betere en innovatieve arbeidsvoorwaarden (andere roosters, minder administratie, hulp bij het vinden van betaalbare woonruimte etc.). Laten we er alsjeblieft niet nog meer web designers, product managers, content marketeers of influencers erbij krijgen als de mensen in de frontlinie moeten blijven ploeteren en vertrekken of opbranden. 

3.  Gaat de arbeidsmarkt en/of solliciteren in 2022 door de Coronacrisis verder veranderen? 

Ik verwacht dat de coronacrisis blijvende impact heeft op de arbeidsmarkt. De technologie om op afstand te vergaderen en te werken werd en wordt breed benut. Zonder de coronacrisis waren deze technologie en bijbehorende nieuwe manieren van werken nooit zo snel ‘gebruikelijk’ geworden. Dit geeft veel kansen voor andere manieren van werken en ook voor andere manieren van solliciteren: fysieke afstand en/of fysieke aanwezigheid is bij veel beroepen veel minder een issue dan voorheen. 

4. Welk (studie)advies zou je jongeren op dit moment geven? (Of m.a.w. welke studies zijn van belang voor de arbeidsmarkt van de toekomst medio 2030) 

Mijn advies is met name om een opleiding te zoeken die bij je past, waar je je talent in kwijt kan en waarbij het beoogde beroep je ook op langere termijn blijft motiveren. Ik zou vooral opleiders van belangrijke beroepen (zorg, onderwijs, techniek zie vraag 2) op willen roepen om slimmer en actiever jongeren te werven voor deze opleidingen. 

5. Wie is de arbeidsmarkt persoon van 2021? Welke persoon of organisatie heeft in 2021 met zijn of haar ideeën een belangrijke bijdrage geleverd aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt 

Ik nomineer – niet erg origineel - graag het UWV voor de snelle totstandkoming van de NOW regeling en de afhandeling daarvan. Het is weliswaar groot geschut waardoor ook bedrijven profiteerden die dit niet perse nodig hadden, en anderen er geen beroep op konden doen door afbakeningskwesties, maar het arbeidsmarktleed was m.i. niet te overzien geweest als de NOW er niet was geweest. 

6.Terugkijkend op het ministerschap van Wouter Koolmees. Hoe heeft hij het gedaan? 

Ik ben ambtenaar bij het Ministerie van SZW en ik hoor eigenlijk alleen maar positieve verhalen over hem als minister in de relatie met de ambtenaren. Ik ben onder andere erg blij met zijn bijdrage om de uitvoering en de menselijke maat hierin op de kaart te zetten. Inhoudelijk liggen er nog belangrijke niet opgeloste arbeidsmarktvraagstukken die te vinden zijn in het rapport de commissie regulering van Werk (ook Commissie Borstlap genoemd). Deze moeten in samenhang aangepakt worden om een gelijk speelveld te creëren voor verschillende soorten werknemers/verschillende soorten contractvormen.

7. Wie zou (ook) een goede opvolger zijn van Wouter Koolmees? 

Karien van Gennip zal als opvolger van Wouter Koolmees verder moeten met de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie Borstlap…een hele lastige klus omdat de commissie bepleit dat te treffen maatregelen alleen in samenhang tot verbeteringen leiden voor de werking van de arbeidsmarkt en inkomensbescherming. Ik ben ook blij met Carola Schouten op armoedebeleid, participatie en pensioenen. Hopelijk kunnen ze goed met elkaar overweg! 

8.  Als ik Karien van Gennip was, zou ik......... 

...........De bedoeling van beleid als leidraad gebruiken: bij elke beleidsmaatregel intern EN extern nagaan of en hoe dit gaat helpen om het doel te bereiken, of de menselijke maat voldoende is gewaarborgd, de maatregel uitvoerbaar is en of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur nageleefd (kunnen) worden bij de uitvoering ervan. 

9. Mijn wens voor 2022.........

........Mijn belangrijkste wens is die van vele mensen: dat er voldoende bescherming komt tegen het virus zodat de maatschappij weer veilig open kan. En vervolgens wens ik dat de opvolgers (allebei!) van Wouter Koolmees mijn advies bij nr. 8 opvolgen 😊.<- Dag 6: Jurriën Koops

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN 2022 ->

Dag 8: Hugo-Jan Ruts ->