SollicitatieLAB
Maakt van een sollicitatie een succes


Dag 17

Leonore Nieuwmeijer (Inclusief Nederland)

Leonore Nieuwmeijer werkt als zelfstandige bij In door Leonore Nieuwmeijer o.a.voor Schoonmakend Nederland op de onderwerpen inclusiviteit, diversiteit en schuldenproblematiek en voor Pons Academie als docent in de opleiding inclusie- en diversiteitsmanagement. 

En Leonore is natuurlijk de oprichter van inclusief Nederland.


 1.

Hoeveel werklozen zijn er op 31-12-2022? (Nu zijn er circa 359.000 officiële werklozen). Het betreft hier het aantal werklozen volgens de nieuwe telling die het CBS van 2022 gaat hanteren. 

Het effect van de afspraak uit het coalitieakkoord dat bijverdienen bovenop de uitkering voor langere periode mogelijk wordt (dus werken gaat eindelijk lonen voor een grote groep) gaat in 2022 nog niet leiden tot hogere arbeidsdeelname van de groep die nu aan de kant staat. Ook het gebrek aan sence of urgency in het coalitieakkoord (en vooral de financiële middelen die nodig zijn om te investeren in de arbeidsmarkt) zal maken dat er nog weinig mensen die nog steeds aan de kant staan mee kunnen doen. Meer mensen zullen zich wellicht verplaatsen maar er zullen niet veel meer mensen mee doen. Daarmee zal de werkloosheid ongeveer gelijk blijven. Eind 2022 is de werkloosheid ongeveer 355.000. 

2.

Welke (nieuwe) beroepen gaan doorbreken in 2022? 

Dit is altijd een lastige vraag. Dit jaar nog lastiger. Er komt geen doorbraak in nieuwe beroepen maar de tekorten op vakmanschap blijven onverminderd groot. De politiek onderkent nog steeds maar mondjesmaat het belang van vakmanschap, getuige ook de wijze waarop het MBO in eerste instantie niet genoemd werd in de verdeling van ministersposten. Gelukkig heeft Dennis Wiersma laten zien deze groep te herkennen en erkennen. We blijven in 2022 nog meer vakmensen nodig hebben zoals timmerlieden, loodgieters, elektriciens maar ook zorgpersoneel, onderwijsassistenten, BOA’s en schoonmakers. 

3.

Gaat de arbeidsmarkt in 2022 door de Coronacrisis verder veranderen? 

Onze maatschappij vraagt steeds meer om doeners naast denkers. De Coronacrisis heeft aangetoond hoe belangrijk de doeners in Nederland zijn. Zolang het inkomen van doeners achterblijft zullen veel jongeren willen doorstuderen. Vakmanschap belonen, door bijvoorbeeld de wig tussen bruto en netto voor deze groep te verkleinen of een verdere verhoging van de arbeidskorting houdt arbeid betaalbaar en maakt dat je met werken in uitvoerende beroepen een goed (gezins)inkomen kunt verdienen. 

4.

Welk (studie)advies zou je jongeren op dit moment geven? (Of m.a.w. welke studies zijn van belang voor de arbeidsmarkt van de toekomst medio 2030) 

Ik heb mijn eigen dochter geadviseerd een vakopleiding te gaan volgen.  Doen waar je hart ligt en waar je goed in bent. Aan de arbeidsmarkt de opdracht om vakmanschap meer te waarderen. Zowel in woord als in inkomen. Techneuten, ga de techniek in en sociale mensen ga de zorg of het onderwijs is. Ook de politie en BOA’s hebben afgelopen jaar laten zien hoe onmisbaar ze zijn. 

5.

Wie is de arbeidsmarkt persoon van 2021? Welke persoon of organisatie heeft in 2021 met zijn of haar ideeën een belangrijke bijdrage geleverd aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt. 

Dat zijn voor mij de inclusionisten, inclusie aanjagers. De individuen in organisaties die zich met niet aflatende energie blijven inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Van klein en praktisch rondom een individuele plaatsing tot strategieën binnen organisaties om beleid doorgevoerd en geborgd te krijgen. 

6.

Terugkijkend op het ministerschap van Wouter Koolmees. Hoe heeft hij het gedaan? 

De vraag “Wouter Koolmees” en de nieuwe vraag “Karien van Gennip” is voor mij te eng geformuleerd. Ook de voormalig staatssecretarissen en de nieuwe minister Carola Schouten hebben een belangrijke bijdrage te leveren aan de inclusieve arbeidsmarkt.

Ik vind het ongelooflijk jammer dat Wouter Koolmees niet terugkeert in het nieuwe kabinet. De manier waarop hij, in beginne samen met Van Ark, de verbinding heeft gemaakt en luistert naar de praktijk en alle stakeholders is bewonderenswaardig. Er is veel kennis, ervaring en goede wil in de markt. Een minister hoeft het niet alleen te doen. Dat heeft Koolmees heel goed begrepen. Deze werkwijze heeft ook breed gedragen resultaat opgeleverd. Kijk naar de nieuwe inburgeringswet, Pensioenakkoord maar ook afgelopen jaar rondom de NOW regelingen in samenwerking met UWV. 

8.

Als ik Karien van Gennip was, zou ik......... 

..........Heel nauw samenwerken met Carola Schouten. Kijk ook vooral naar het proces om te komen tot een goed resultaat door verbinding en samenwerking met stakeholders. Leer van het proces dat 4 jaar geleden is ingezet en kijk hoe je dat voort kunt zetten. Daar ligt te sleutel tot implementatie en draagvlak voor beleid. Neem het advies de doelgroep te verbeden over, breng het Breed Offensief zo snel mogelijk naar de kamer, investeer in het betrekken van mensen die nu buiten het arbeidsproces staan zowel via sociaal ontwikkelbedrijven als via sociale werkgevers en investeer in doorontwikkeling van mensen aan de basis van de arbeidsmarkt. 

9.

Mijn wens voor 2022.........

........Dat de samenleving weer ruimte krijgt. Vooral ook de mensen die nog steeds aan huis gekluisterd zitten omdat ze kwetsbaar zijn en zich onvoldoende kunnen beschermen. Dat ook zij weer actief deel kunnen nemen op de arbeidsmarkt. Dat ook voor hen fysieke afspraken weer mogelijk worden en dat ze af en toe weer naar hun werkplek kunnen om te werken. 

<-Dag 16: Aaltje Vincent

Naar de startpagina van EEN GOED BEGIN 2022 ->


Dag 18: Han Mesters ->